جی پی اس لورانس می تواند موقعیت دقیق شما را در هر زمان , شرایط آب و هوایی و در هر مکان به شما نشان دهد . ماهواره ها سیکنال هایی را منتقل می کنند که توسط هر کسی که گیرنده جی پی اس دارد قابل تشخیص است. با استفاده از گیرنده ,میتوانید مکان و مسیر خود را با دقت زیادی تعیین کنید .gps یکی از باحال ترین و انقلابی ترین تحولات تاریخ است و کاربرد های جدیدی از آن پیوسته در حال کشف است .
جی پی اس سریع ترین و دقیق ترین روش را برای حرکت , اندازه گیری سرعت و تعیین مکان برای دریانوردان فراهم می کند .این باعث افزایش سطح ایمنی و کارایی برای دریانوردان در سراسر دنیا می شود.