با محافظ ولتاژ جی پی اس از سوختن جی پی اس تان جلو گیری کنید .این محافظ در فروشگاه چارسو مارین یک سال گارانتی دارد .پس با خرید آن تا یک سال بدون نگرانی از جی پی اس خو استفاده کنید زیرا اگر برق زیادی یا حتی 220ولت هم به آن وارد شود , فقط ( محافظ جی پی اس )که گارانتی دارد ,میسوزد و جی پی اس همچنان سالم خواهد ماند.