-درباره ماهیگیری

 

هر آنچه برای ماهیگیری

حرفه ای نیاز دارید

 

جی پی اس با محافظ آن جهت موقعیت یابی و محافظت از gps

 

ماهی یاب برای پیدا کردن اصولی و راحت ماهی ها

 

AIS یا سیستم شناسایی خودکار برای تشخیص شناورهای اطراف خود در هر شرایطی

لامپ ماهیگیری زیر آبی برای جذب بیشتر ماهی در شب